• Sản phẩm được gắn thẻ “bảng giá sơn giả đá”
0965 607 027
0965607027